Font Sizes :    
 
  • เกี่ยวกับเรา > งานแสดงสินค้าเครือสหพัฒน์ > งานแสดงสินค้าเครือสหพัฒน์
  •  

    เครือสหพัฒน์ เตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 30 มิ.ย. - 3 ก.ค. พร้อมแสดงนวัตกรรมใหม่
    นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ กล่าวว่า เครือสหพัฒน์ เตรียมจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด An Honest Digital World เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลได้เพิ่มบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น โดยเฉพาะการซื้อขายสินค้า และนำเทคโนโลยีมาใช้จะสามารถขยายกลุ่มลูกค้าในประเทศอาเซียน และยังเป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของประเทศ โดยการค้าออนไลน์ของไทยขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปีมีจำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมากกว่า 20ล้านคน มีมูลค่าการค้าผ่านออนไลน์มากกว่า 8 หมื่นล้านบาท


    โดยงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยจะมีการจัดแสดงนวัตกรรม สินค้าและบริการในเครือสหพัฒน์ ส่งเสริมการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ โดยใช้พื้นที่กว่า 1,000 คูหา และมีร้านค้าเสมือนจริงนำเสนอสินค้าผ่านจอทีวี ลูกค้าสามารถสแกน QR Code เชื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ ethailandbest.com สั่งซื้อสินค้าได้ทันที